Česky English

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
Jarní tvoření - Velichovky 2024
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
Ples obce Velichovky 2024
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Poplatky na rok 2024
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Historie > Poválečná historie

Poválečná historie

Ve Velichovkách začíná nový život. První lázeňská sezóna byla zahájena 15. července 1945. Vše zanedbané způsobené 2. světovou válkou, se napravuje. Dochází k zdokonalení lázeňství. S cílem přiblížit ho nejvyšším parametrům. Výmluvným dokladem je rozsah provedených stavebních prací. Byl dokončen "Společenský dům" - provedena přístavba l. poschodí, zrekonstruován balneoprovoz, výstavba nové úpravny vody a rekonstrukce vodovodu. Uskutečnila se nástavba "Zimních lázní" vybudováním 1. poschodí, provedena generální oprava hlavní léčebné budovy - "Masarykova domu". Výstavba čistící stanice. Kotelna na tuhá paliva byla plně plynofikována. Byla provedena rekonstrukce kina a lázeňské kavárny. Komunikace a chodníky v lázeňském areálu a přilehlém lesoparku byly opatřeny živičným povrchem.V roce 1998 byla dokončena generální oprava budov "Domov" a "Zátiší", které nyní splňují všechny požadavky úspěšné léčby. V následujících letech prošly rozsáhlými rekonstrukcemi i ostatní ubytovací vily – Čechie, Morava a Slovenka. V současnosti probíhá modernizace balneoprovozu a celého Masarykova domu. I do budoucna má akciová společnost náročné plány dalšího rozvoje. Přihlédneme-li k tomu, že zásoby místní slatiny jsou odhadovány na 150 - 200 let a že použitá slatina se vrací zpět do místa těžby, kde během 10ti let získá opět všechny léčebné vlastnosti, pak nic nestojí v cestě dalšímu lázeňskému rozvoji.

Ani výstavba obce nezaostala. Po 2. světové válce občané postavili nebo zrekonstruovali více jak 60 rodinných domků. Vznikly další části obce Nová čtvrť a Třešňovka, rozšířila se výstavba na Hradčanech. V současnosti má obec Velichovky asi 570 trvale hlášených obyvatel.

V roce 1957 bylo založeno JZD, které se později stalo součástí JZD Jaroměř. Tím zmizela z obce, nebo se podstatně omezila většina hospodářských budov. Kravín k ustájení dobytka byl postaven na odvrácené straně obce od lázní. V současné době je tento objekt součástí jezdeckého a mysliveckého areálu, který se rozkládá dál směrem k Hustířanům.V osmdesátých letech byly rozbourány hospodářské budovy bývalého velkostatku, stojící v těsné blízkosti lázní, které byly využívány místním zemědělským družstvem. Na jejich místě byla vybudována plocha zeleně s autobusovou zastávkou a moderní budovou bývalé prodejny, která je nyní využívána jako provozovna reklamní firmy. V obci jsou další podnikatelské subjekty, které vyvíjejí činnost v oblasti stavebnictví, obchodu, pohostinství, zemědělství, instalatérské práce, čalounictví apod.

V celé obci byly postupně vybudovány bezprašné vozovky, s pohodlnými vydlážděnými chodníky,u autobusové zastávky jsou nová parkoviště. Všechny odpadní vody jsou odváděny kanalizací do čistící stanice; z té části obce, která je na odvrácené straně rozvodí, je odpadová voda přečerpávána. Z Velichovek žádná odpadová voda včetně dešťové neodtéká, aniž byl neprošla čistící stanicí. Pro potřeby obce byl vybudován vlastní vodovod s dostatečnou kapacitou, která umožňuje zásobovat i okolní obce. Bylo pořízeno nové veřejné osvětlení, rovněž tak telefonní spojení, které je vedeno zemními kabely. Celá obec je plynofikována, plyn je zaveden do všech rodinných domků a podnikatelských objektů.

Byly rozšířeny plochy veřejnézeleně, vybudována nová plochaa oplocenífotbalového hřiště.V jeho sousedství se nacházejí tenisové kurty vybudované v roce 2000 a víceúčelové hřiště, které bylo zprovozněno v roce 2004. Cyklisté mohou využívat novou cyklostezku, která je součástí Betlémské cesty, turisté se po vyznačených stezkách dostanou na zajímavá historická místa. U kostela byly zřízeny na neúrodných pozemcích dvě zahrádkářské osady s chatkami, jejímiž majiteli jsou převážně občané z Jaroměře a Hradce Králové.

V obci se nachází dvoutřídní mateřská škola azákladní škola (1-5.ročník), které procházejí postupnou modernizací (školní kuchyně, počítačové vybavení, hřiště s umělým povrchem).V roce 2001 obec postavila V uličce nové garáže sloužící k uskladněnítechnikypro údržbu obecního majetku, nad nimi se nacházejí menší obecní byty. Rovněž jednopatrová budova hasičské zbrojnice s velkou zasedací místností je ozdobou obce. Nejrozsáhlejší investiční akcí za poslední období byla generální rekonstrukce budovy obecního úřadu Na Zátiší. V roce 2005 setak do nových prostor vrátil obecní úřad, místní knihovna, pošta, dětský a praktický lékař. Nově je v budově umístěna internetová kavárna a cukrárna av podkrovíněkolik pokojů pro dočasné ubytování.

V roce 1919 byla v obci založena tělovýchovná jednota Sokol, v roce 1934 Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1977 Český zahrádkářský svaz. Tyto organizace pracují dodnes. Po roce 1989 zanikly v obci organizace SVAZARM, Český svaz žen, SČSP, Dohlížecí výbor Jednoty, SSMzanikl již v roce 1986. V současné době v obci není politická strana.

V roce 1985 byla k obci Velichovky přičleněna obec Hustířany, která má zhruba 70 domů a asii 170obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Mnoho starších domů slouží pouze k rekreačním účelům.

V Hustířanech je několik mísních občanů, kteří podnikají v nejrůznějších činnostech –kovovýroba, výroba plastů, zemědělství,obchod, pohostinství, cukrářská výroba, stavebnictví apod.

Do obce byl v 80 .letech zaveden vodovod, dále provedena plynofikace a položení telefonních kabelů.V současné době probíhá výstavba čističky odpadních vod a kanalizace.

Činnými spolky jsou Sbor dobrovolných hasičů a Jezdecký klub.

Obec Velichovky je členem dobrovolného svazku obcí Hustířanka. Tento mikroregion tvoří šestnáctokolních obcí a jeho posláním je především spolupracovat na společných projektech (např. vodovod, údržba veřejné zeleně) a získávatna něfinanční prostředky.V oblasti mezinárodní jsou od roku 2004partnerským městemmikroregionu polské lázně Jedlina Zdroj. Účelem spolupráce je propagace našeho kraje, vzájemnávýměna zkušenostízejména v oblasti státní správy, školstvía kultury.

Velichovky i Hustířany v posledních desetiletích rozkvetly do krásy a změnily se k nepoznání. V tomto trendu hodlají pokračovat