Česky English

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
HUHU-FEST 2024
14
15 16 17 18 19 20
47. ročník Lázeňského poháru
21
47. ročník Lázeňského poháru
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Historie > Poválečná historie

Poválečná historie

Ve Velichovkách začíná nový život. První lázeňská sezóna byla zahájena 15. července 1945. Vše zanedbané způsobené 2. světovou válkou, se napravuje. Dochází k zdokonalení lázeňství. S cílem přiblížit ho nejvyšším parametrům. Výmluvným dokladem je rozsah provedených stavebních prací. Byl dokončen "Společenský dům" - provedena přístavba l. poschodí, zrekonstruován balneoprovoz, výstavba nové úpravny vody a rekonstrukce vodovodu. Uskutečnila se nástavba "Zimních lázní" vybudováním 1. poschodí, provedena generální oprava hlavní léčebné budovy - "Masarykova domu". Výstavba čistící stanice. Kotelna na tuhá paliva byla plně plynofikována. Byla provedena rekonstrukce kina a lázeňské kavárny. Komunikace a chodníky v lázeňském areálu a přilehlém lesoparku byly opatřeny živičným povrchem.V roce 1998 byla dokončena generální oprava budov "Domov" a "Zátiší", které nyní splňují všechny požadavky úspěšné léčby. V následujících letech prošly rozsáhlými rekonstrukcemi i ostatní ubytovací vily – Čechie, Morava a Slovenka. V současnosti probíhá modernizace balneoprovozu a celého Masarykova domu. I do budoucna má akciová společnost náročné plány dalšího rozvoje. Přihlédneme-li k tomu, že zásoby místní slatiny jsou odhadovány na 150 - 200 let a že použitá slatina se vrací zpět do místa těžby, kde během 10ti let získá opět všechny léčebné vlastnosti, pak nic nestojí v cestě dalšímu lázeňskému rozvoji.

Ani výstavba obce nezaostala. Po 2. světové válce občané postavili nebo zrekonstruovali více jak 60 rodinných domků. Vznikly další části obce Nová čtvrť a Třešňovka, rozšířila se výstavba na Hradčanech. V současnosti má obec Velichovky asi 570 trvale hlášených obyvatel.

V roce 1957 bylo založeno JZD, které se později stalo součástí JZD Jaroměř. Tím zmizela z obce, nebo se podstatně omezila většina hospodářských budov. Kravín k ustájení dobytka byl postaven na odvrácené straně obce od lázní. V současné době je tento objekt součástí jezdeckého a mysliveckého areálu, který se rozkládá dál směrem k Hustířanům.V osmdesátých letech byly rozbourány hospodářské budovy bývalého velkostatku, stojící v těsné blízkosti lázní, které byly využívány místním zemědělským družstvem. Na jejich místě byla vybudována plocha zeleně s autobusovou zastávkou a moderní budovou bývalé prodejny, která je nyní využívána jako provozovna reklamní firmy. V obci jsou další podnikatelské subjekty, které vyvíjejí činnost v oblasti stavebnictví, obchodu, pohostinství, zemědělství, instalatérské práce, čalounictví apod.

V celé obci byly postupně vybudovány bezprašné vozovky, s pohodlnými vydlážděnými chodníky,u autobusové zastávky jsou nová parkoviště. Všechny odpadní vody jsou odváděny kanalizací do čistící stanice; z té části obce, která je na odvrácené straně rozvodí, je odpadová voda přečerpávána. Z Velichovek žádná odpadová voda včetně dešťové neodtéká, aniž byl neprošla čistící stanicí. Pro potřeby obce byl vybudován vlastní vodovod s dostatečnou kapacitou, která umožňuje zásobovat i okolní obce. Bylo pořízeno nové veřejné osvětlení, rovněž tak telefonní spojení, které je vedeno zemními kabely. Celá obec je plynofikována, plyn je zaveden do všech rodinných domků a podnikatelských objektů.

Byly rozšířeny plochy veřejnézeleně, vybudována nová plochaa oplocenífotbalového hřiště.V jeho sousedství se nacházejí tenisové kurty vybudované v roce 2000 a víceúčelové hřiště, které bylo zprovozněno v roce 2004. Cyklisté mohou využívat novou cyklostezku, která je součástí Betlémské cesty, turisté se po vyznačených stezkách dostanou na zajímavá historická místa. U kostela byly zřízeny na neúrodných pozemcích dvě zahrádkářské osady s chatkami, jejímiž majiteli jsou převážně občané z Jaroměře a Hradce Králové.

V obci se nachází dvoutřídní mateřská škola azákladní škola (1-5.ročník), které procházejí postupnou modernizací (školní kuchyně, počítačové vybavení, hřiště s umělým povrchem).V roce 2001 obec postavila V uličce nové garáže sloužící k uskladněnítechnikypro údržbu obecního majetku, nad nimi se nacházejí menší obecní byty. Rovněž jednopatrová budova hasičské zbrojnice s velkou zasedací místností je ozdobou obce. Nejrozsáhlejší investiční akcí za poslední období byla generální rekonstrukce budovy obecního úřadu Na Zátiší. V roce 2005 setak do nových prostor vrátil obecní úřad, místní knihovna, pošta, dětský a praktický lékař. Nově je v budově umístěna internetová kavárna a cukrárna av podkrovíněkolik pokojů pro dočasné ubytování.

V roce 1919 byla v obci založena tělovýchovná jednota Sokol, v roce 1934 Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1977 Český zahrádkářský svaz. Tyto organizace pracují dodnes. Po roce 1989 zanikly v obci organizace SVAZARM, Český svaz žen, SČSP, Dohlížecí výbor Jednoty, SSMzanikl již v roce 1986. V současné době v obci není politická strana.

V roce 1985 byla k obci Velichovky přičleněna obec Hustířany, která má zhruba 70 domů a asii 170obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Mnoho starších domů slouží pouze k rekreačním účelům.

V Hustířanech je několik mísních občanů, kteří podnikají v nejrůznějších činnostech –kovovýroba, výroba plastů, zemědělství,obchod, pohostinství, cukrářská výroba, stavebnictví apod.

Do obce byl v 80 .letech zaveden vodovod, dále provedena plynofikace a položení telefonních kabelů.V současné době probíhá výstavba čističky odpadních vod a kanalizace.

Činnými spolky jsou Sbor dobrovolných hasičů a Jezdecký klub.

Obec Velichovky je členem dobrovolného svazku obcí Hustířanka. Tento mikroregion tvoří šestnáctokolních obcí a jeho posláním je především spolupracovat na společných projektech (např. vodovod, údržba veřejné zeleně) a získávatna něfinanční prostředky.V oblasti mezinárodní jsou od roku 2004partnerským městemmikroregionu polské lázně Jedlina Zdroj. Účelem spolupráce je propagace našeho kraje, vzájemnávýměna zkušenostízejména v oblasti státní správy, školstvía kultury.

Velichovky i Hustířany v posledních desetiletích rozkvetly do krásy a změnily se k nepoznání. V tomto trendu hodlají pokračovat