Česky English

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
HUHU-FEST 2024
14
15 16 17 18 19 20
47. ročník Lázeňského poháru
21
47. ročník Lázeňského poháru
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Diskuze > Příspěvky občanů

Příspěvky občanůVeškeré anonymní a vulgární příspěvky budou smazány - děkujeme za pochopení.


Komentáře


 • 3. 11. 2021 9:37
  Jana Šubrtová - Moderátor
  Poděkování

  Dne 15.10. zhruba ve 12.40 hodin se stala pro mne ne až tak neobvyklá věc - ale pan starosta tomu stejně neuvěří, jak jsem pochopila z jeho vyjádření v minulém zpravodaji. Naproti mně přicházel směrem od autobusové zastávky zřejmě lázeňský host, střídavě se rozhlížel se a díval se do mobilu, až došel k orientačním cedulím poblíž našeho domu. Dříve, než jsem zašla na dvůr, mne oslovil „Dobrý den, paní, Vy jste zřejmě zdejší, bude rychlejší, když se zeptám Vás – kde je tady hospoda?“ (mimochodem, podobný dotaz dostal jiný člen naší domácnosti předchozí víkend od dvou cyklistů). Tím mi tento pán připomněl, že jsem chtěla panu starostovi poděkovat za obsáhlou reakci na mé příspěvky z minulého zpravodaje. K některým jeho výrokům mám následující připomínky:
  1) Orientační systém: „Určitě zde nechci a nebudu řešit jednotlivé nedostatky umístění cedulí“ – tomuto výroku
  nerozumím - to je právě to podstatně, co očekávám, tzn. že nedostatky budou odstraněny. Na tyto jsem upozornila zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 22.3.2021, kterého jsem se zúčastnila (kde mi bylo vysvětleno, že systém je již hotov a nejedná se o rozpracovanou záležitost, jak jsem se do té doby mylně domnívala). Nedostatky jsem v příspěvku popsala pokud možno tak konkrétně, abych nemohla být nařčena z toho, že si stěžuji a nevím na co. Pokud bydlím třetinu století v ulici s názvem Dlážděná a nový orientační systém se mi snaží namluvit, že od té doby, co je naistalován, bydlím v ulici U Staré školy – tak je něco špatně. Pokud bych měla na orientační systém jen omezený rozpočet, považovala bych za logické, že se buď rozhodnu realizovat jen kompletní systém označení ulic nebo jen kompletní systém označení určitých cílů. Ale chtít za „málo peněz hodně muziky“, tzn. instalaci obou systémů jen v omezeném rozsahu? K čemu takový systém - nesystém může sloužit, byť je na pohled hezký?
  2) Vývěsky obce - není mi jasný účel zveřejnění fotky původní vývěsky, která dokumentuje v první části zveřejněné informace obce, ve druhé orientační mapu obce s popisky objektů (nejsou to volně poházené papíry, jak by se mohlo na první pohled zdát), do třetí části byly umísťovány plakáty a pozvánky nejčastěji na akce pořádané školami, obcemi, jinými neziskovými organizacemi – zřejmě v době pořízení fotografie nebyla žádná akce aktuální. Pokud s touto podobou vývěsek měl pan starosta v minulosti konkrétní problém, mohl se jistě na obec obrátit v příslušeném roce, já jsem se zmiňovala o situaci současné. Nekritizuji vzhled nových vývěsek, pouze jsem popsala zklamání z toho, že sice vývěsky jsou nové, ale dlouhé měsíce na nich nebyly informace vůbec žádné, nebo byly neaktuální.
  3) Umístění pozůstatku lípy – zde došlo panem starostou k zásadnímu nepochopení, nemám problém s umístěním tohoto pozůstatku stromu, naopak se mi líbí, ale asi jen proto, že znám souvislosti. Sdělení „Informační tabulku jsme k této lípě nedávali záměrně“ je pro mne nová informace (na podzim roku 2018 jsem z úst pana starosty slýchala opačný názor, tedy že tabulka bude co nejdříve osazena), ale postrádám význam tohoto rozhodnutí - pokud lidé nevědí, proč tam tento „pomníček“ je, co si asi mají myslet? A podle mne je to ke škodě věci, protože vždycky není poblíž ten, kdo na dotazy ohledně tohoto objektu může fundovaně odpovědět a návštěvníci tak nemohou nápad třeba i ocenit. (Z příspěvku pana starosty je mimo jiné zřejmé, že nezná celou historii torza lípy a mylně se domnívá, že bylo určeno vždy jen k likvidaci, která nebyla provedena. Není tomu tak, ale to pro účely tohoto článku to není podstatné.)
  4) Umístění Z – Boxu - na nevhodnost umístění do středu obce jsem upozorňovala již na veřejném zasedání dne 22.3.2021, kdy bylo zastupitelstvo teprve seznámeno se záměrem umístit Z-Box do tohoto konkrétního místa. Pan starosta píše „moc jiných míst v naší Obci tyto požadavky nesplňuje“, tzn. že nevylučuje, že by bylo možné box umístit jinam, ale bohužel neuvedl, o kterých místech bylo ještě uvažováno, a proč nakonec nebylo vybráno místo vhodnější. Protože jsem se nikde na úřední desce nedočetla o zveřejnění záměru umístit tento box na jiném místě než stávajícím, ani to, že zastupitelstvo umístění boxu někdy schválilo, usuzuji, že se touto záležitostí již nikdo vážně nezabýval a smlouvu uzavřel na základě své pravomoci starosta. Já za vhodnější pro umístění boxu považuji prostory např. v ulici Dlážděná vedle lavičky naproti bývalému hotelu, nebo místo po bývalé telefonní budce poblíž budovy obecního úřadu, nebo ulici Jaroměřskou v místě, kde je prostranství pro stání aut (poblíž se dříve nacházely kontejnery na tříděný odpad) nebo ulici Nová čtvrť vlevo nebo vpravo před hasičskou zbrojnicí v travnatém podkladu – zde by box ladil i barevně s vraty zbrojnice. Bohužel nemohu změnit svůj názor, že umístění tohoto boxu poblíž autobusové točny v ulici Dlážděná je zejména vzhledem k blízkému umístění dominanty této lokality, tj. slunečních hodin s úspěšně rozrůstající květinovým záhonem a okolní zelení, nepatřičné a nevkusné a narušuje celý její ráz, což je škoda.
  5) Smlouva na hrobová místa: K vyjádření „Určitě nemám žádný problém s chybám přiznat, což jsem i udělal“
  sděluji, že jsem bohužel zachytila pouze jednu omluvu, a to, že obec udělala chybu, když včas neinformovala občany o blížícím se konci platnosti nájemní smlouvy. Ale nikde jsem nezaregistrovala omluvu takovou, která by popsala celý stav a osobní odpovědnost pana starosty z titulu jeho funkce. Za adekvátní bych považovala přibližně toto sdělení: „Protože jsem si včas neprostudoval platný Řád pohřebiště, agendou hrobových míst jsem se začal zabývat až v letošním roce, kdy jsem začal uzavírat nájemní smlouvy na období od roku 2021 do roku 2030 za stejných cenových podmínek, jaké byly dosud, neboť jako starosta jsem takové nájemní smlouvy oprávněn uzavírat. Tímto krokem jsem již zastupitelstvu neposkytl možnost, aby si vyhradilo pravomoc schválit znění smluv a cenové podmínky s tím související pro sebe. Proto za veškeré kroky, které jsem v rámci této agendy provedl nebo naopak neprovedl, jsem osobně zodpovědný. Protože jsem si dostatečně neprostudoval znění uzavíraných smluv a nezamyslel se nad jejími jednotlivými body, stalo se to, že ve smlouvách jsou některé údaje neaktuální, neúplné, chybné (např. znění smlouvy pro hrobová místa neschválilo zastupitelstvo v r. 2010, ale já v r. 2021, platný ceník jsem rovněž schválil já, původní byl schválen pouze na období do 31.12.2020). V nejbližší době připravím dodatky k těmto smlouvám, na jejichž základě budou nedostatky v nich napraveny a požádám nájemce o jejich uzavření. Ceny jsem ponechal ve stejné výši proto, že jsem si včas, tj. před uzavíráním nájemních smluv, neprovedl kalkulaci nákladů souvisejících s provozem hřbitova a neseznámil se s platným cenovým výměrem ministerstva financí a předpokládané příjmy ani nezahrnul do rozpočtu roku 2021. Příjem z pronájmu hrobových míst a za služby související nebude pokrývat náklady na provoz v plné výši, a ročně tedy bude obec ze svého rozpočtu v letech 2021-2030 doplácet na provoz hřbitova zhruba 11 500,- Kč. Aktuální ceník a aktualizované provozní řády byly dodatečně zveřejněny elektronicky jak na internetových stránkách obce, tak fyzicky přímo ve vývěsce umístěné v prostoru hřbitova“(zda bylo skutečně zveřejněno jsem neověřovala).
  Na výroku „Je pro mne zarážející, že jste na veřejné zasedání nepřišla, neboť tento bod byl zařazen na jednání hlavně kvůli Vám“ oceňuji schopnost, jak pan starosta umí elegantně „přehodit“ svoji (ne)odpovědnost za plnění úkolů v oblasti správy hřbitova z titulu funkce starosty na zastupitelstvo a moji osobu, tj. občana. Nebo skutečně dosud neporozuměl tomu, že každý provozovatel pohřebiště je povinen řídit se platnou legislativou a že celá agenda hrobových míst je sled na sebe logicky navazujících úkonů? Že svou(ne)činností, např. nezajištěním toho, aby nájemci byli včas informování o blížícím se konci platnosti nájemních smluv, porušil zákon o pohřebnictví a řád pohřebiště, což je klasifikováno jako přestupek a tím vzniklo riziko, že obci stále ještě může být uložena pokuta? Že uzavírání smluv a výběr souvisejících poplatků je téměř až na konci tohoto řetězce a ne na začátku, jak se v naší obci stalo? Že jednání o těchto záležitostech na veřejné zasedání zastupitelstva v červnu roku 2021 mělo smysl maximálně informativní, pokud o něčem mohlo rozhodovat zastupitelstvo, měl být tento bod zařazen nejpozději do programu toho jednání, které se uskutečnilo dne 7.9.2020? Zda a jakého veřejného zasedání zastupitelstva se zúčastním, je na mém svobodném rozhodnutí, je to moje právo, nikoliv povinnost. Povinností však je z každého veřejného jednání pořídit zápis, který dosvědčuje průběh jednání. A protože v zápisu nebyly uvedeny žádné konkrétní informace týkající se toho, kdo schválil smlouvy, kdo stanovil ceny, jaké jsou náklady na provoz hřbitova, kde jsou související informace zveřejněny – čili údaje, které by měly být občanům v rámci dobré správy a transparentnosti známy už v loňském roce - zaslala jsem na obec žádost o jejich poskytnutí. Ve svých předpokladech, že odpovědi budou vyhýbané, neúplné či obecné, jsem se nikterak nemýlila.
  Rovněž bych si dovolila odpovědět na otázku pana starosty, proč jsem postřehy z procházky po obci neposlala již vloni: Jak jsem výše uvedla, své výhrady k orientačnímu systému, aktualizaci vývěsek, umístění Z-boxu a agendě hrobových míst jsem prezentovala již na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2021. Vím, že vše nelze změnit den ze dne, a přestože jsem poměrně trpělivý člověk, myslím, že za zhruba pět měsíců lze mnoho záležitostí posoudit, přehodnotit, napravit (o umístění informační cedule k „pomníčku“ lípy hovořil pan starosta již v roce 2018). Protože jsou to vše záležitosti, které se dotýkají blízkosti mého bydliště, udělala jsem si ke konci prázdnin čas na procházku po obci, abych zjistila, zda se mými podněty z března někdo zabýval. Mám ráda, když se věci dotahují do konce. Své postřehy z procházky jsem zveřejnila prostřednictvím článku v minulém zpravodaji a protože bohužel téměř vše zůstalo při starém, velký prostor pro pochvalu z mé strany nevznikl.
  Závěrem se musím důrazně ohradit proti tvrzení pana starosty, který uvádí, „Mrzí mne, že se Vám nelíbí defacto nic z toho, co jsem za necelé 3 roky v Obci zrealizovali“. Bylo by velmi smutné, kdyby obec zrealizovala za tři roky jen akce uvedené výše pod body 1 – 5. Pokud je mi známo, obec uskutečňuje nebo již dokončila další projekty – např. parkoviště Na Třešňovce, přístavbu základní školy, rekonstrukci Hotelu u Kopeckých, na kterou přijala dvacetimilionový úvěr, rekonstrukci komunikace v Hustířanech, úpravu některých míst pro sběr tříděného odpadu, zakoupila automobil a traktor, každodenní práci vykonávají zaměstnanci obce zejména na úpravě zeleně, v lese se provádí těžba a další práce atd. K těmto záležitostem, které svým rozsahem - posouzeno finanční náročností - jsou mnohem výraznější a významnější než akce diskutované v příspěvku, jsem se nikde veřejně nevyjadřovala, takže nevím, co pana starostu k takové úvaze, že se mi nic nelíbí, přivedlo. Musela bych být hodně nesoudná, abych vše kritizovala jen z principu. Ale zároveň nebudu mlčet, pokud budu mít k něčemu výhrady nebo na konkrétní dotazy budu dostávat jen neurčité, neúplné či obecné odpovědi. A ze všeho nejraději bych byla, kdybych - třeba po vánoční procházce obcí - mohla do dalšího zpravodaje napsat poděkování za zlepšení vzhledu středu obce či vyjádřit radost z toho, že lze orientačnímu systému důvěřovat a spoléhat na něj nebo že „lipový památníček“ je osazen informační tabulkou, která dokumentuje důvod jeho umístění.

  Jana Šubrtová


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů