minimapa
Česky English

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Školství > Mateřská škola

Mateřská škola

adresa:

Mateřská školaMŠ Velichovky
Nová čtvrť 118
552 11 Velichovky

ředitelka:

Monika Jirková

telefon:

491 880 187

e-mail adresa:

ms.velichovky@cmail.cz

webová stránka:

 www.msvelichovky.cz

 

Mateřská škola, Velichovky

vyhlašuje

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 – 18

proběhne v budově mateřské školy ve dnech 9. a 10. května 2017

v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

 

  Mateřská škola přijímá pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, příp. mohou doložit, že jsou imunní proti nákaze nebo že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Žádost o přijetí dítěte obdržíte při zápisu v mateřské škole.

  K zápisu se dostaví alespoň jeden ze zákonných zástupců spolu s dítětem.

 

S sebou vezměte tyto doklady:

§  rodný list dítěte,

§  průkaz totožnosti zákonného zástupce, příp. doklad o zmocnění zastupovat dítě v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči,

§  vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

§  cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR dle §20 zákona č.343/2007 Sb.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Monika Jirková, ředitelka školy

clip_image001.jpg

V roce 2016 Obec Velichovky realizovala akci   „ Modernizace elektroinstalace, vytápění , zastřešení a rozšíření vstupu Mateřská škola Velichovky “.

Na tuto akci obdržela Obec Velichovky v roce 2016 dotaci

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

(číslo smlouvy  16POV01-0050/Ja/INV)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - Mateřská škola, Velichovky

Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2018-2019.pdf

Schválený rozpočet MŠ 2017

Schválený rozpočet MŠ 2017.pdf